Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020

Δύο μοναχές από το Μπουρούντι

 Innocentios Byakatonda

"It is almost four years when the Holy Metropolis of Burundi and Rwanda sent two Burundian were sent to Chrysopigi women monastery with the blessings of our Pope and Patriarch Theodoros IITheir names sisters Despina Masangwa and Maria please keep them in your prayers"

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006650526397

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου