Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020

Throwback to our 2018 team to Uganda! OCMC

 Orthodox Christian Mission Center - OCMCThrowback to our 2018 team to Uganda! And stay tuned tomorrow, for some pictures and news from our recent virtual Uganda team!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου