Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2020

Ο Δεσπότης κοντά στους νέους και σε όλο το ποίμνιό του... Κένυα

 Yieronda Makarios Tillyrides Kenyas

"This world demands the qualities of youth, not a time of life but a state of mind, a temper of the will, a quality of imagination, a predominance of courage over timidity, of the appetite for adventure over the love of ease.

I travelled to Gilgil town for liturgy and one day youth seminar, by the grace of God I elevated fr Matthew and fr Emmanuel to father confessors.
After Liturgy and official opening of the seminar I visited the Churches which are under construction in Gilgil area to see the progress, also visited homes of aged and not feeling well. May Lord have mercy.
Wish you merry Christmas and happy new year"

Περισσότερα... https://www.facebook.com/makarios.kenyas

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου