Δευτέρα 9 Μαΐου 2022

Η Ορθοδοξία που αγκαλιάζει τις φυλές της Αφρικής...

 Neo K Neofitos 


The mystery of missions; Some of the best things happen when you least expect them.
The best thing that has happened to me is to be in Turkana and the best thing that has happened when they least expected is that we brought them food.
Would you like to be part of this great commission without ommission, come and see.
Please help us from.your comfort zone, would love to visit them more often through your support.
mailto: mtkenyadiocese@gmail.com
Here is the link
PayPal. me/mtkenyadiocese

Περισσότερα...
https://www.facebook.com/profile.php?id=576264025

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου