Κυριακή 29 Μαΐου 2022

St. Peter's Orthodox Church, Eldoret and Northern Kenya Diocese.

One thing I know, that though I was blind, now I see" (John 9:25).
Things are not always as they seem to be. That is my one thing I have known today.
What is your one thing you have known today?
Beautiful Liturgy, with beautiful people and beautiful Choir at St. Peter's Orthodox Church- chepsaita, Eldoret and Northern Kenya Diocese.

Περισσότερα...
https://www.facebook.com/profile.php?id=576264025

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου