Σάββατο 7 Μαΐου 2022

Αt St. Makarios Chapel in the seminary ... Kenya

 Yieronda Makarios Tillyrides Kenyas 
DIVINE LITURGY ON SECOND SATURDAY AFTER THE PASCHA. We celebrated at St. Makarios Chapel in the seminary. We glorify our God.

Περισσότερα...
https://www.facebook.com/makarios.kenyas

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου