Τρίτη 17 Μαΐου 2022

"Completion of Saint Haralambos Church in Meru Central..." Kenya

 Neo K Neofitos 

The construction toward the completion of Saint Haralambos Church in Meru Central is ongoing. Great progress has been made for the past two weeks. Slowly by slowly we shall get it done and done well for worship for the glory of God.

Περισσότερα...
https://www.facebook.com/profile.php?id=576264025

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου