Σάββατο 13 Αυγούστου 2022

Ιεράρχες στην Αφρική...

 Angele Roger Fortifie-toi, prends courage et agis; ne crains point, et ne t´effraie point. Car l´Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi; il ne te délaissera point, il ne t´abandonnera point, jusqu´à ce que tout l´ouvrage pour le service de la maison de l´Éternel soit achevé. - 1 Chroniques 28:20

https://www.facebook.com/angele.roger.1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου