Κυριακή 28 Αυγούστου 2022

Divine Liturgy at St. Moses monastery

 Yieronda Makarios Tillyrides Kenyas 


MEMORY OF ST. MOSES THE ETHIOPIAN the Divine Liturgy at St. Moses monastery. Let us pray to the Lord.

https://www.facebook.com/makarios.kenyas

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου