Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2012

Σημαντικές επαφές του Μητροπολίτη Αξώμης Πέτρου


23
Σημαντικές επαφές είχε ο Σεβ. Μητροπολίτης Αξώμης κ. Πέτρος, κατά τη διάρκεια της ποιμαντικής του περιοδείας στην Αντίς Αμπέμπα.
Ο κ. Πέτρος συναντήθηκε με εκπροσώπους της Παναφρικανικής Ενώσεως που είχαν την τακτική συνέλευση των και ενημερώθη επί της καταστάσεως ορισμένων Αφρικανικών Κρατών ως πλέον και των αναγκών των της βοηθείας που αποστέλλεται από την Αφρικάνικη Ένωση και από άλλα Κράτη και του τι έχει ανάγκη να γίνει δια την διαμόρφωση της Αιθιοπίας ως χώρα παλαιά και ιστορική.
Επίσης κατόπιν συνεννοήσεως με τον νεοδιορισθέντα Εξ. Πρέσβη της Ελλάδος κ Νικόλαο Πρωτονοτάριο προσεκάλεσε ο Μητροπολίτης εις την Ιερά Μητρόπολιν όλα τα μέλη της Ελληνικής παροικίας της Αδδίς Αμπέμπα που προσήλθον ως και ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητος Τζιμπουτί και αφού βεβαίως παρουσίασε τον Εξοχ. Πρέσβη της Ελλάδος με θερμούς λόγους και ανεφέρθη ιστορικώς στα γεγονότα των Ελλήνων που υπάρχουν πλέον του αιώνος εις την Αιθιοπία, των συλλόγων ,των σχολείων παρεκάλεσε να ενδιαφερθεί .
Εν συνεχεία ο κ. Πρέσβυς ευχαρίστησε τον Μητροπολίτη δια την συνάντηση, ανεφέρθη εις τις προσπάθειες του Μητροπολίτου εν γένει και εν συνεχεία απευθυνόμενος στους παροίκους εξέφρασε την χαράν του δια την συνάντηση του, ομίλησε δια την αγάπην της Ελλάδος δια τον απόδημον Ελληνισμόν, ανεφέρθη εις την συνεργασίαν που θα έχουμε, πώς μπορεί να γίνη η εκατέρωθεν επαφή- συνεργασία, ότι θα είναι στην διάθεσιν όλων των μελών παροικίας, θα καταβάλη προσπάθεια δια την επίλυση των αναφυομένων προβλημάτων, θα είναι εις την διάθεσιν του κάθε ενός για κάθε υπόθεση, εχαιρέτησεν άπαντας προσωπικώς τους οποίους παρουσίαζε Κοινοτικός Επίτροπος και ευχαριστήθηκαν όλοι από την τοιαύτην συνάντησιν.
Ο Μητροπολίτης ανακοίνωσε και επισήμως ότι και εις τας δυσκόλους καταστάσεις που ευρέθηκαν τον τελευταίον καιρόν ιδιαίτερα με το θέμα των 2 υποτροφιών που ελάμβανε κατ΄ έτος η Κοινότης δια τους αποφοιτούντας των Ελληνικών Σχολείων και που διεκόπησαν , ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμος, εκλεκτός Ιεράρχης της Εκκλησίας της Ελλάδος ( νέων Χωρών του Οικουμενικού Πατριαρχείου) απεδέχθη παράκλησιν του και προθύμως ανέλαβε πλήρη υποτροφία και πάντα τα έξοδα από του παρελθόντος Οκτωβρίου δια τον εκ τον Σχολείων μας μαθητήν Χρήστον Χαρμανή που επέτυχε εις το Πανεπιστήμιον Αλεξανδρουπόλεως.
Πλέον ευχαριστήριου επιστολής του Κοινοτικού Συμβουλίου και του Σεβ Μητροπολίτου μας, όλοι εξέφρασαν ευχαριστίας και εύχονται το παράδειγμα του Μητροπολίτου Αλεξανδρουπόλεως κ. Ανθίμου να έβρη και άλλον που και εις το μέλλον θα χρειαστεί.
Η συνάντησης έληξε αφού ευχαρίστησαν όλοι τον Μητροπολίτη δια την σκέψιν του και τον Εξοχ. κύριον Πρέσβυν δια την επικοινωνίαν που είχαν μαζί του και το θερμόν ενδιαφέρον του και του ευχήθησαν το καλώς ώρισε και πλήρη επιτυχίαν εις το έργον του.


http://www.romfea.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=10928:2012-02-14-21-04-51&catid=26:2009-12-18-08-38-40

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου