Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2012

Συμμετοχή του Επισκόπου Μοζαμβίκης κ. Ιωάννου στο Πρόγραμμα: «Ελληνόγλωσση Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στη Διασπορά»

 
Από την Ιερά Επισκοπή Μοζαμβίκης
 
 
Ολοκληρώθηκε το Σεμινάριο Επιμόρφωσης Ομογενών Εκπαιδευτικών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο οποίο συμμετείχε ενεργά ο Επίσκοπός μας. Το εν λόγω Σεμινάριο υλοποιήθηκε από το Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών μελετών του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έλαβαν μέρος τριάντα εκπαιδευτικοί από το νότιο ημισφαίριο και συγκεκριμένα από τις χώρες Αυστραλία, Ν. Αφρική, Μοζαμβίκη, Αργεντινή, Ουρουγουάη, Χιλή κ.α.

Το πρόγραμμα Παιδείας Ομογενών στοχεύει στη διατήρηση, την καλλιέργεια και την προώθηση της Ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού στο εξωτερικό και ειδικότερα στην Ελληνική διασπορά, μέσω της βελτίωσης της παρεχόμενης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, συμβάλλοντας συγχρόνως στην ομαλή ένταξη των παιδιών τόσο στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό-πολιτισμικό σύστημα της χώρας διαμονής όσο και στην παροικία τους. Ας σημειωθεί, ότι τα περιεχόμενα του σεμιναρίου αυτού διαφοροποιήθηκαν από εκείνα παλαιοτέρων σεμιναρίων, επειδή το νέο πρόγραμμα για την Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά εστιάστηκε στην ηλεκτρονική μάθηση.

Συγκεκριμένα, οι επιστημονικοί συνεργάτες από το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης ανέπτυξαν τη μέθοδο Ηλεκτρονικής Μάθησης, και την αντίστοιχη πλατφόρμα η οποία έρχεται να συμπληρώσει και να εμπλουτίσει τη μέχρι τώρα συμβατική διδασκαλία της Ελληνικής και στοιχείων Ιστορίας και πολιτισμού στο εξωτερικό και αναφέρονται στη χρήση των νέων τεχνολογιών και προπάντων του διαδικτύου για την διδασκαλία της Ελληνικής στο εξωτερικό. Στόχος είναι να συγκροτηθεί ένα πιλοτικό δίκτυο σχολείων της ομογένειας, στη φάση ανάπτυξης του συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης. Τελικός στόχος, το 2013 να λειτουργήσει, αυτοδύναμα, το νέο δίκτυο ηλεκτρονικής διδασκαλίας και μάθησης.

Άμεσος στόχος του σεμιναρίου ήταν να συμβάλει στη βελτίωση της διδακτικής ετοιμότητας των επιμορφούμενων μέσα από την παροχή γνώσεων και πληροφοριών σχετικών με την ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, τη «ζωντανή» ελληνική γλώσσα και, προπάντων, τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας, μέσα από τη μύηση στα αντίστοιχα Προγράμματα Σπουδών. Ταυτόχρονα στόχος του σεμιναρίου ήταν η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τη μεθοδολογία και τις δυνατότητες της ηλεκτρονικής μάθησης, έτσι ώστε να μπορούν να την χρησιμοποιήσουν για τη βελτίωση της διδασκαλίας τους. Επίσης στόχος του σεμιναρίου ήταν η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των ίδιων των επιμορφούμενων, και από την άλλη, με τη βοήθεια της συγκεκριμένης ομάδας των επιμορφούμενων, η δημιουργία ενός δικτύου επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των ίδιων των ομογενών εκπαιδευτικών στη χώρα διαμονής, αλλά και μεταξύ των εκπαιδευτικών υπηρεσιών των χωρών διαμονής και των παροικιακών και ελλαδικών φορέων και υπηρεσιών.

Απώτερος στόχος είναι οι εκπαιδευτικοί να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές στις περιοχές που διδάσκουν και να στηρίξουν την υλοποίηση του Προγράμματος.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης κάλυψε όλα τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των συμμετεχόντων, ενώ τους παρείχε και το απαραίτητο εκπαιδευτικό- ενημερωτικό υλικό.

Από την ίδρυσή του, το 1996, το Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.) ερευνά και προωθεί τα θέματα παιδείας και εκπαίδευσης των Ελλήνων της διασποράς, σε συνάρτηση με την κοινωνικοοικονομική και πολιτισμική τους κατάσταση και με τις πολιτισμικές συνθήκες στις χώρες που ζουν. Παράλληλα, ερευνά και προωθεί εκπαιδευτικά θέματα των παλιννοστούντων Ελλήνων και των αλλοδαπών στην Ελλάδα. Εκτός από την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα σε μαθητές ελληνικής και μη ελληνικής καταγωγής, παράγει διδακτικό υλικό για την διδασκαλία της Ελληνικής, ως δεύτερης γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού.

Η ψυχή του προγράμματος είναι ο Καθηγητής Μιχάλης Δαμανάκης μαζί με το πρόθυμο και εργατικό επιτελείο του, που διακρίνεται για το άγγιγμα ψυχών της ελληνόγλωσσης διασποράς.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου