Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015

SAMP assists 166 clergy in Kenya who serve under His Eminence Archbishop Makarios

SAMP assists 166 clergy in Kenya who serve under His Eminence Archbishop Makarios, which represent nearly half of all the mission priests we support. Most of these priests serve at least two or three different communities, because there are not enough priests for every parish to have their own.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου