Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2015

Video of Patriach Theodore II arrival in his former Mitropolis and Residence

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου