Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2015

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 24-26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

             Η Αγία καί Ιερά Σύνοδος του Αλεξανδρινού Θρόνου συγκληθείσα εν Αλεξανδρεία τη προσκλήσει και Προεδρίᾳ της Α.Θ.Μ. του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου Β΄, από 24ης έως 26ης Νοεμβρίου 2015 ασχολήθηκε πρωτίστως με την εξέταση της καταγραφής, εκ μέρους των ποιμένων των ποικίλων ποιμαντικών και εκκλησιαστικών προβλημάτων των διαφόρων Επαρχιών και προέβη συνοδικώς σε κάποιες ενέργειες ελπίζοντας και ευχομένη οι Εκκλησιαστικές αυτές ενέργειες να αποβούν σε ζώσες λύσεις στην καθημερινότητα του Αποστολικού Έργου.
Μέσα από τις επί μέρους εισηγήσεις και εκθέσεις πεπραγμένων των Αγίων Αρχιερέων παρουσιάσθησαν για ακόμη μιά φορά, ανάγλυφες γενικές, επι μέρους καί τοπικές δυσκολίες του Αποστολικού Έργου:
1. Επαναπροσδιορίστηκαν, κατόπιν ενδελεχούς αυτοκριτικής περὶ της ενάρξεως του Αποστολικού Έργου, οι στόχοι του Ἱεραποστολικού έργου επί τη βάσει των συγχρόνων θεολογικών, κοινωνικών προβλημάτων και οικονομικών συνθηκών.
2. Εξήτασε την παρουσία διαφόρων φατριαστικών και διχοστατικών «εκκλησιαστικών» μορφωμάτων σε Ιεραποστολικές Μητροπόλεις, εγκυμονούντων μελλοντικούς κινδύνους ή άλλες εκτροπές.
3. Αφουγκράστηκε την αγωνία και την καθημερινή δυσκολία που προκύπτει από την λεγομένη οικονομική κρίση της κοινωνίας των συμπαραστατών του Ιεραποστολικού Έργου.
4. Ασχολήθηκε με το πρόβλημα της ποιμαντικής των ιδιαιτέρων μορφών της Αφρικανικής οικογενείας.
5. Μελέτησε τις απόψεις των διαφόρων χρήσεων της Εκκλησιαστικής Οικονομίας σε άλυτα και δυσεπίλυτα μέχρις ώρας προβλήματα.
6. Ενέκρινε, τη προτάσει της Α.Θ.Μ. την δημιουργία πέντε (5) διευρυμένων Ποιμαντικών περιφερειών στην Αφρική, για τον αρτιότερο σχεδιασμό, την καταγραφή και την προώθηση του Ιεραποστολικού έργου.
7. Ασχολήθηκε με τα θέματα των Ορθοδόξων Κοινοτήτων στις Αραβικές χώρες αλλά και την θετική στάση πολλών αραβικών μέσων ενημέρωσης για την ποικίλη δράση του Πατριαρχείου στην Αφρική και στις χώρες του λεγομένου αραβικού τόξου και την Μ. Ανατολή, με πρωτοβουλίες για την θρησκευτική ανεκτικότητα, την ειρηνική συνύπαρξη των λαών, την εξάλειψη παντοίων ειδών διακρίσεων, την έξαρση του φονταμενταλισμού και το δυνατόν της εξευρέσεως λύσεων μέσα από την εκκλησιαστική θεώρηση αυτών των συγχρόνων προβλημάτων.
8. Το Ιερό σώμα μελέτησε ενδελεχώς την εν γένει πορεία της προπαρασκευής της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου μετά το πέρας της 5ης Προσυνοδικής.
9. Τονίσθηκε η σημασία της ενεργούς συμμετοχής του Πατριαρχείου στο Συμβούλιο Εκκλησιών Μ. Ανατολής.
10. Εξέτασε τις επιπτώσεις της εξάρσεως των προσφυγικών ρευμάτων από την Αφρική προς την Ευρώπη.
11. Ενημερώθηκε για την ραγδαία εξέλιξη και δράση των λεγομένων «Χαρισματικών Εκκλησιών» και Πεντηκοστιανών κινημάτων τα οποία κερδίζουν τεράστιο έδαφος στην Αφρική μετά τις ΗΠΑ και την Νότιο Αμερική.
Προ αυτών των καταστάσεων θεωρήθηκε αναγκαίο να προσκληθούν πάντες οι εν Αφρική Ορθόδοξοι χριστιανοί σε προσευχή, αυτοκριτική και μετάνοια και να προταθούν κάποια μέτρα, όπως π.χ.
α) Προσωρινή αναστολή των κατασκευαστικών εργασιών όπου αυτό είναι δυνατόν και σε συμφωνία πάντοτε με τους δωρητές και τους διαφόρους συλλόγους συμπαραστάσεως της Ιεραποστολής,
β) Συμβολής εκ μέρους των Αφρικανών Ορθοδόξων πιστών αδελφών μας για την εύρυθμη λειτουργία πασών των ενοριών,
γ) Κατοχύρωση και καταγραφή περιουσιακών στοιχείων κάθε Επαρχίας του Θρόνου,
δ) Την ανάληψη πρωτοβουλιών για την αναβάθμιση των Ιερατικών κλήσεων και του μορφωτικού επιπέδου των ιερέων αλλά και την αναμόρφωση του Κατηχητικού έργου με έμφαση στην Εκκλησιολογία,
ε) Την ενεργοποίηση όλων των Ποιμένων για την ευαισθητοποίηση των πιστών στα τοπικά και διεθνή σύγχρονα προβλήματα.
Δοξάζουσα το πανύμνητον όνομα του εν Τριάδι Αγίου Θεού αναθέτει όλες τις προσπάθειες εις τον ζήλον την αγωνίαν και την αυτοθυσιαστική διάθεση πάντων των εν Αφρική Ιεραποστολικώς εργαζομένων και εύχεται μετά της Α.Θ.Μ. υπέρ ευοδώσεως πασών των προσπαθειών και υπερ του ελθείν την χάριν του Παναγίου Πνεύματος επί πάντας τους αγαπώντας την Επιφάνειαν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

http://www.patriarchateofalexandria.com/index.php?module=news&action=details&id=1148

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου