Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2015

Talk by Mother Maria, Abbess of St Mary of Egypt Monastery in Uganda

27:11      
St Mary Orthodox Church - Abbess Maria of Uganda
https://www.youtube.com/watch?v=-ytF7SOgB2Y

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου