Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015

Οδοιπορώντας στην Εκκλησία του Μπενίν: "... ἐνθουσιώδης συμμετοχή μορφωμένων νέων πού διψοῦν γιά βαθύτερη γνωριμία μέ τήν ὀρθόδοξη πνευματικότητα"

  
 
Στίς άρχές Σεπτεμβρίου, μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ πραγματοποιήσαμε ποιμαντική ἐπίσκεψη στή Δημοκρατία τοῦ Μπενίν.
Φθάνοντας στό Κοτονού, τη μεγαλύτερη πόλη τῆς χώρας, συναντηθήκαμε μέ τους ἱερεῖς τῆς περιοχῆς καί συζητήσαμε τά διάφορα θέματα τῶν ἐνοριῶν καί κυρίως τίς διαρκῶς ὀγκούμενες προκλήσεις πού δέχονται ἀπό τά διάφορα χαρισματικά πεντηκοστιανά κινήματα, πού ραγδαία ἀναπτύσσονται στή χώρα.
Τήν ἑπόμενη ἡμέρα καί μετά ἀπό 4ωρη διαδρομή, φθάσαμε στην πόλη Abomey, πού γιά αιῶνες ἦταν πρωτεύουσα τοῦ ἱστορικοῦ βασιλείου τῆς Δαχομέης. Ἐκεῖ οἱ Γάλλοι ἀποικιοκράτες ἀντιμετώπισαν σθεναρή ἀντίσταση, μέχρις ὃτου συνέλαβαν, ἐξόρισαν καί θανάτωσαν τόν ἄρχοντα τοῦ τόπου.
Στήν πόλη αὐτή ὑπάρχει Ὀρθόδοξος Ναός ἀφιερωμένος στή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ καί τόν Άγιο Μωυσῆ τόν Αἰθίοπα. Ὁ ἐφημέριος π. Μωυσῆς, ἒγγαμος κληρικός καί καθηγητής ἱστορίας σέ κολλέγιο τῆς περιοχῆς, μέ μεγάλη ὑπομονή καί προσευχή ἐργάστηκε γιά τήν δημιουργία μικρῶν κοινοτήτων σέ γειτονικά χωριά. Ἀξιοσημείωτη εἶναι ἡ ἐνθουσιώδης συμμετοχή ἱκανοῦ ἀριθμοῦ μορφωμένων νέων πού διψοῦν γιά βαθύτερη γνωριμία μέ τήν ὀρθόδοξη πνευματικότητα καί γιά ἐγκαινιασμό τῆς ὀρθόδοξης παράδοσης στά πολιτιστικά δεδομένα τοῦ τόπου τους. Γιά τήν ἐνσάρκωση δηλαδή τοῦ Εὐαγγελίου στήν ἱστορική στιγμή, στό ἐδῶ καί τώρα, πού εἶναι καί τό ζητούμενο τῆς γνήσιας ἱεραποστολῆς τῆς Ἐκκλησίας μας.

ng2

Τό Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στό Ναό αὐτό τελέσαμε τήν ἐξόδιο ἀκολουθία τῆς μητέρας τοῦ π. Τιμοθέου, ἀρχιερατικοῦ ἐπιτρόπου Μπενίν, μέ τή συμμετοχή ὃλων τῶν κληρικῶν καί μεγάλου ἀριθμοῦ πιστῶν πού κατέκλυσαν τό ναό καί τόν προαύλιο χῶρο. Ἰδιαίτερα σημαντική ἡ παρουσία πολλῶν ἀκαδημαϊκῶν, καθώς ὁ π. Τιμόθεος εἶναι καθηγητής τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῡ Πανεπιστημίου τοῦ Κοτονού.
Τήν ἑπόμενη μέρα Κυριακή, πορευθήκαμε στήν μικρή κοινότητα τοῦ Γενέσιου τῆς Θεοτόκου καί Αγίου Πορφυρίου Γάζης. Προσευχηθήκαμε μέ το μικρό ποίμνιο τῆς περιοχῆς καί συζητήσαμε ἐπί μακρόν ἀπαντώντας σέ ἐρωτήματα πίστης. Ἐκεῖνο πού θεωρήσαμε πολύ σημαντικό ἦταν ἡ κατάθεση τῶν προσωπικῶν τους ἐμπειριῶν γιά τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ στή ζωή τους. Ἀνάμεσα στά διάφορα ἀφηγήματα, μέ προσοχή καί θαυμασμό ἀκούσαμε τίς μαρτυρίες γιά τή θαυματουργική παρουσία τῶν Ἁγίων Σπυρίδωνος καί Πορφυρίου σέ ἀρκετές περιπτώσεις στειρότητας. Συγκλονιστική ἡ μαρτυρία μητέρας γιά τήν θεραπεία τῆς ἀνάπηρης ἐπί 7ετία κόρης της μέ τήν μεσιτεία τοῦ Ὁσίου! Γεγονός πού ὁδήγησε τούς προύχοντες του τόπου, στήν πλειονότητα παγανιστές, στήν ἐκδίωξη τῆς μικρῆς ἐνορίας ἀπό τό χωριό τους, ὃπως κάποτε ὁ Ἰησοῦς ἐκδιώχτηκε ἀπό τήν χώρα τῶν Γαδαρηνῶν. Φιλόξενος τόπος γιά τήν κοινότητα μας αὐτή πλέον τό γειτονικό χωριό.

NG1

Πλήρεις ἐμπειριῶν καί δύναμης, πήραμε τήν ἑπόμενη μέρα τό δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς στήν ἓδρα μας, δοξάζοντας τό ὄνομα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καί προσευχόμενοι νά συνεχίζει νά εὐλογεῖ τίς προσπάθειες τῶν ἐργατῶν του, κληρικῶν καί λαϊκῶν στήν ὄμορφη χώρα τοῦ Μπενίν.
† Ο Νιγηρίας Αλέξανδρος

http://ierapostoles.gr/?p=7862

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου