Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015

"Please join us in prayer and congratulations for the newly elected Bishop of Kisumu, Athanasius Akunda!"

Orthodox Christian Mission Center

Please join us in prayer and congratulations for the newly elected Bishop of Kisumu, Athanasius Akunda! May God grant him many, many years! AXIOS!!!


https://www.facebook.com/OrthodoxChristianMissionCenter/?fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου