Τρίτη 26 Ιουλίου 2016

A New Orthodox Parish in the Turkana Desert

 
June 22, His Eminence Metropolitan MAKARIOS of Kenya consecrated a new church, dedicated to Apostle Peter, in the Turkana region of Kenya.
myocn.net

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου