Κυριακή 10 Ιουλίου 2016

Parish gathering at the Church of St. Barnabas Nguriunditu, Kenya

Kallinikos Kinuthia

"Today during a Parish gathering at the Church of St. Barnabas Nguriunditu."

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010122788540

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου