Σάββατο 9 Ιουλίου 2016

"My mission in Banja Kisumu Diocese..."

Habbil Lipesa Omukuba


"My mission in Banja Kisumu Diocese.I want to thank all who supported this mission to be successful.We went for memorial service of the late Alice who passed away some years back and her daughter Faith Mmbone who passed away one year ago.They were all members of my parish.May their memory be eternal."

Περισσότερα...  https://www.facebook.com/habbil.lipesaomukuba

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου