Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2016

Ορθοδοξία προοδεύουσα στην Ρουάντα...

Innocentios ByakatondaHis Grace Innocentios, the Bishop of Orthodox Diocese of Burundi and Rwanda in His surprise visit across three parishes of Rwanda: Kaziba, Rwabutazi and Gashongora respectively. He find them doing the Divine Liturgy or Typika on time as they promised. This was done today 23rd October 2016, in the purpose of confirming if they keep promises. The Bishop and people were happy because each party surprised an other in the reality. "Thing done freely remains permanent"!...

Περισσότερα...  https://www.facebook.com/profile.php?id=100006650526397&fref=ts

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου