Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2016

Sıerra Leone: " Church first, then Schooling, then Lunch..."

Themi Adamopoulo
Church first, then Schooling, then Lunch...

https://www.facebook.com/frthemi/?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου