Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2016

" By the grace of God we Celebrated the divine Liturgy at St Barnabas Orthodox Orphanage & School (Kenya)"

Abbah JM Kariuki


" By the grace of God we Celebrated the divine Liturgy at St Barnabas Orthodox Orphanage & School (Kenya). We Thank all of you. this has been possible through your prayers and blessings. we ask you to continue supporting us."

Περισσότερα...
www.orthodoxmissionkenya.org.
https://www.facebook.com/jmkariukinyandarua?hc_ref=NEWSFEED

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου