Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2016

OCMC will be announcing the short-term mission teams for 2017!

In FOUR DAYS OCMC will be announcing the short-term mission teams for 2017!
Be on the lookout for some incredible ministry opportunities around the world!
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου