Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016

Εορτάζοντας τον Άγιο Ιάκωβο στην Σιέρρα Λεόνε... Celebrating Sunday of St. James (Iakovos) at our Cathedral in Freetown...

Themi AdamopouloCelebrating Sunday of St. James (Iakovos) at our Cathedral in Freetown.
The Holy Orthodox Archdiocesan District of Sierra Leone extends its salutations and gratitude to His Eminence Metropolitan Iakovos of Chicago and to His Grace Bishop Iakovos of Militoupolid (Australia).

https://www.facebook.com/frthemi/?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου