Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2016

A new map, Orthodox Bishops and Parishes in the United States, is now available...

A new map, Orthodox Bishops and Parishes in the United States, is now available.
http://myocn.net/new-map-bishops-parishes-available-assemb…/
 
A new Map of Bishops and Parishes is now vailable on the Assembly of Canonical Orthodox Bishops Website and can be downloaded.
myocn.net

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου