Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου 2016

Merry Christmas from the Orthodox Christian Mission Center! May the Newborn Christ, who is sent for the salvation of all, fill your lives with joy and gladness to proclaim Him to all that have yet to believe!
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου