Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2016

" St Irene Orthodox Μission journey is well explained by the photos below.."

Eliud Muthiru

Live many years friends..
St Irene Orthodox mission journey is well explained by the photos below..
I pass my Gratitude's to all those who have ever contributed in prayers and donations to see my mission work this far.
Christ healed many lepers and only one decided to say thank you....count Fr Constantino's Eliud as one of the lepers who said thank you!!!
If you have never contributed the accounts are still active in our website. www.stirene.epizy.com.

Περισσότερα...  https://www.facebook.com/eliud.muthiru.5?hc_ref=NEWSFEED

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου