Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016

OCMC will be sending a team to help lead a women's retreat in Kenya...

OCMC will be sending a team to help lead a women's retreat in Kenya from April 21 - May 5, 2017! Women from different tribes and regions will attend to fellowship, learn, and grow through this special opportunity.
Check out the details here: https://www.ocmc.org/about/view_team.aspx?TeamId=1189

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου