Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016

Φέρνοντας τους νέους της Αφρικής κοντά στην Ορθοδοξία...

Eliud MuthiruBy the grace of God and through your prayers and donations, we were able to take 20 of our young people to an Orthodox youth retreat. They all enjoyed the retreat. They made many new friends and learned much about the faith. I would like to take this opportunity to thank all of you who donated to this cause and who prayed for us regardless of your ability to donate. If you would like to continue supporting us or you are looking for a way to start, we are now raising funds for Christmas gifts for the children and school uniforms for the coming year. God bless you all. www.orthodoxmissionkenya.org/bank-details

Περισσότερα...  https://www.facebook.com/eliud.muthiru.5?hc_ref=NEWSFEED

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου