Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017

Fr Methodios Abbah JM Kariuki teaching during a Catechism Class at St Barnabas Orphanage...

Abbah JM Kariuki
Fr Methodios Abbah JM Kariuki teaching during a Catechism Class at St Barnabas Orphanage and School on Valentine 14/02/2017.

https://www.facebook.com/jmkariukinyandarua?lst=100002654227289%3A100001900127563%3A1487165644

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου