Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2017

St Irene Orthodox mission orphans entertaining the Archbishop Makarios during his visit in the centre

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου