Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2017

ΚΕΝΥΑ: Βlessing of St Irene Orthodox mission orphanage vehicle...

Eliud Muthiru
His eminence Archbishop Makarios speech during the blessing of St Irene Orthodox mission orphanage vehicle.
www.stirene.epizy.com

https://www.facebook.com/eliud.muthiru.5?fref=ts

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου