Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017

Holy communion at St Barnabas Orthodox Church (Mission)Children Partake of the body and blood of our lord Jesus Christ During the Divine Liturgy Celebrated By Fr Methodios JM Kariuki at St Barnabas Orthodox Mission.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου