Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022

Ο ναός θα οικοδομηθεί πιο γρήγορα με τον προσωπικό μόχθο του Δεσπότη... Ρουάντα

 Innocentios Byakatonda 


I managed to push 5 trips I could not do more that which I used to do. Then I said to myself at least God the Father God the Son and God the Holy Spirit. Three in one and one three from the single source un divided the Holy TRINITY. like Sun in the sky produceses THREE THINGS 1. MATTER. 2.HEAT. 3. LIGHT FROM a single source, which is the sun then I managed to push two more Willowbarows for the two natures of our Lord Jesus Christ the Human Nature and DIVINE Nature glory to God keep me in your prayers.

Περισσότερα...
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006650526397

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου