Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022

The Patriarch's love for children...

 Neo K Neofitos 

The Patriarch's love for children is contagious.
Truly children are the hands by which we take hold of heaven. This was like a hand from hesven for this child. Hopefully, one day when she is fully grown she will get an opportunity to look at this great photo of her baptism.

https://www.facebook.com/profile.php?id=576264025

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου