Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2022

Doxology for the Greek national day at St George's Cathedral Orthodox Church in Cape Town, South Africa

 Orthodox Metropolis Of Good Hope - Cape Town Doxology for the Greek national day at St George's Cathedral Orthodox Church in Cape Town, South Africa. Sunday 30th October 2022.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100082253032499

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου