Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2022

Η νέα ενορία του Κέγκε παίρνει σάρκα και οστά... Κονγκό

 Kinshasa Theodosios 


Η νέα ενορία του Κέγκε 400 χιλιόμετρα από την Κινσάσα παίρνει σάρκα και οστά. Έγιναν οι πρώτες βαπτίσεις και η πρώτη Θεία Λειτουργία. Η χαρά μας μεγάλη!!! Οι ελπίδες μας πολλές!!! Κύριε Κύριε επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψαι την αμπελον ταύτην και κατάρτισαι αυτήν, ην εφύτευσεν η δεξιά Σου.

Περισσότερα...
https://www.facebook.com/kanangas.theodosios

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου