Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022

Ιερόπαιδες στο Μπουρούντι

 Pere Basile Bonane Le Corps du Christ et le Sang sont des aspects majeurs de la théologie chrétienne et plus largement à la rédemption, la vie éternelle, le partage, la fraternité, ainsi qu'à la transmission de la Parole divine.

https://www.facebook.com/PereBasileBonane

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου