Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022

Polichronion Agios Nigirias Alexandros

 Hariton Kakanda Jr. 

Numbers 6:24‭-‬26
« The Lord bless you and keep you; the Lord make his face shine on you and be gracious to you; the Lord turn his face toward you and give you peace ».
Que le Seigneur se souvienne de vos 25 années pastorales et celles à venir dans son royaume. Longue vie Maître !

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου