Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022

"After the renovation of the historical St. Luke Orthodox Church Kihuti, we were able to open it officially..." Kenya / Neo K Neofitos

 Neo K Neofitos 

After the renovation and painting of the historical Church of St. Luke Orthodox Church Kihuti, we were able to open it officially today for liturgical service and other related services again after a job well done. Many people came to celebrate together whwt the lord has done for us.
We thank God for this beautiful Cathedral, thank you Fr. Nicholas and the Church of Annunciation at Little Rock.

Περισσότερα...
https://www.facebook.com/profile.php?id=576264025

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου