Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2022

Lovi Nicholas got ordained by H.G. Markos Theodosi to Deaconate, Diocese of Kisumu and Western Kenya

 Moses Theokistos Gichingiri My counterpart in the Diocese of Kisumu and Western Kenya Lovi Nicholas got ordained by H.G. Markos Theodosi to Deaconate. Congratulations and serve with not only humility but precisely integrity.

Περισσότερα...
https://www.facebook.com/lovi.nicholas.3

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου