Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022

Βy Grace of God I with assistance of Fr.Elpidios Baptized 30 of our mission children at our Saint John orthodox Orphanage...

 FrNicholas Julius Papadopoulos 
Today by Grace of God I with assistance of Fr.Elpidios Baptized 30 of our mission children at our Saint John orthodox Orphanage..They are now fully orthodox Christian in One Holy and Apostolic faith.. Let's pray for them.We thanks all who support our mission here in Ndaragwa Kenya Africa.. More friends are welcomed to support my Mission for Glory of God..

Περισσότερα...
https://www.facebook.com/julius.kihara.3

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου