Παρασκευή 29 Απριλίου 2011

Μοναχού Δαμασκηνού Γρηγοριάτου: Μαρτυρίες από την Ορθόδοξη Ιεραποστολή στην ΑφρικήΗ Αφρική, ανθρωπίνως είναι η πλέον αδικημένη ήπειρος από πλευράς διαδόσεως του σωτηριώδους λόγου του Θεού. Λόγοι φυσικών εμποδίων ή άλλες αρνητικές παράμετροι δεν διευκόλυναν το θείο κήρυγμα στα ενδότερά της, παρά μόνο, ως γνωστόν, στις βόρειες και βορειο-ανατολικές περιοχές της. Ίσως ήτο και το σχέδιο της θείας Προνοίας να μεταλαμπαδευθή η αληθινή Πίστις μόλις τον εικοστό αιώνα.
Είναι γνωστόν ότι άλλες χριστιανικές «εκκλησίες» είχαν εγκατασταθή σ’ όλη σχεδόν την Αφρική από τα μέσα του 18ου αιώνος με την αποίκισι ευρωπαϊκών λαών. Οι λαοί αυτοί, εκτός του σκοπού της εκμεταλλεύσεως των χρυσοφόρων εδαφών της, προέ­βησαν και στην διάδοσι της θρησκείας των. Έτσι υπάρχουν χριστιανοί παπικοί από τα μέσα του 18ου αιώνος, προτεστάντες από τις αρχές του 20ου αιώνος και ακολουθούν νεώτερες αιρετικές «εκκλησίες» που δημιουργήθηκαν από αφρικανούς πάστορες με χριστιανικό ή και δαιμονοκρατικό περιεχόμενο.
Οι «εκκλησίες» αυτές, αποκομμένες από το πλήρωμα της αληθείας και ζωής, δεν κατώρθωσαν ούτε στο παρελθόν, ούτε και τώρα, ούτε και στο μέλλον θα ημπορέσουν να λυτρώσουν τον μυστικοπαθή αφρικανό από τις διάφορες δαιμονικές του επήρειες και πεποιθήσεις. Και η απάντησις είναι απλή: Ο διάβολος φοβάται την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι μόνο ο Χριστός και η Ορθοδοξία και χάσμα μέγα υπάρχει μεταξύ Αυτού και του τάγματος των δαιμόνων.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία καθυστέρησε πολύ να μεταφέρει το χριστιανικό μήνυμα στην Αφρική. Μόνο φλογεροί Κληρικοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με τις ευλογίες των κατά τόπους ορθοδόξων Επισκόπων, εγκατεστάθησαν σε διάφορα μέρη της Αφρικής και άναψαν μικρές εστίες πνευματικού φωτός. Μόνο, λοιπόν, αυτό το φως της Ορθοδόξου πίστεως και ζωής είναι δυνατόν να ζωογονήσει τον Αφρικανό και να τον απαλλάξει από τα βάσανά του, που σχετίζονται αποκλειστικά με την μαγεία και την ειδωλολατρεία.
Τα αλλεπάλληλα ταξίδια μου για ιεραποστολικούς σκοπούς στην Κεντρική Αφρική με βοήθησαν να αποκτήσω μια αυθεντική εικόνα του παγανιστικού
στοιχείου και να βγάλω τα αντίστοιχα συμπεράσματά μου.

http://trelogiannis.blogspot.com/2010/01/blog-post_6460.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου