Δευτέρα 4 Ιουλίου 2011

Το Θείο Δώρο της Ι.Μ Φθιώτιδος στη Μητρόπολη Μουάνζας

Τριήμερη ἐπίσκεψη στήν Ἱερά Μητρόπολή μας πραγματοποίησε ἀπό τήν Παρασκευή 20 ἕως τήν Κυριακή 22 Μαΐου, ὁ ΣεβασμιώτατοςΜη­τροπολίτης Μουάνζα καί ἔξαρχος Δυτικῆς Τανζανίας κ. Ἱερώνυμος. Σκο­πός τῆς ἐπισκέψεώς του ἦταν ἡ ἐνη­μέρωση γιά τήν πορεία τῶν ἐργασιῶν ἀνεγέρσεως τοῦ Μητρο­πο­λι­τικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου στή Μουάνζα, πού ἔχει ἀναλάβει ἡ Μη­τρόπολή μας.
Κατά τό τριήμερο τῆς παραμονῆς του ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερώ­νυ­μος ἐχοροστάτησε μαζί μέ τόν Ποιμενάρχη μας τήν Παρασκευή τό ἀπόγευμα στόν Ἑσπερινό, στόν ἑορτά­ζο­ντα Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Κωνστα­­ντί­νου καί Ἑλένης στή Νέα Μαγνησία καί τό Σάββατο τό πρωί συνιερούρ­­γη­σαν στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Κων­σταντίνου καί Ἑλένης στόν ὁμώνυμο Δῆμο τῆς Λοκρίδος.
Ὁ Ποιμενάρχης μας κ. Νικόλαος, ἀφοῦ καλωσόρισε τόν ἐπισκέπτη, ἐξέ­φρα­σε τήν χαρά του γιά τήν παρουσία τοῦ Μητροπολίτου Μουάν­ζα, ἀνα­φέρ­θη­κε ἐκτε­νῶς στό πρόσωπό του καί τό ἔργο, πού ἐπιτελεῖ στήν Ἀφρι­κανική Ἤπειρο καί τόν διαβεβαίωσε, ὅτι ἡ Μητρόπολή μας καί ὁ ἴδιος προσωπικά θά εἶναι ἀρωγός στήν ἱεραπο­στο­λι­κή του πορεία. Ἐνημέρωσε τόν λαό, ὅτι τά χρήματα πού συ­γκε­ντρώθηκαν γιά τήν ἀνέ­γερ­ση τοῦ Μητροπολιτκοῦ Ναοῦ στή Μουάνζα ἀπε­στά­λησαν, γιά νά ξεκι­νή­σουν οἱ ἐργασίες ἀνεγέρσεως.
Ὁ κ. Ἱερώνυμος εὐχαρίστησε τόν Ποι­με­νάρ­χη μας, τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν φι­λό­χριστο λαό τῆς Μητροπόλεώς μας γιά τήν συ­μπα­ράσταση στό δύκολο ἔργο του καί ἐνημέρωσε, ὅτι τό οἰκό­πε­δο γιά τήν ἀνέγερση τοῦ Ναοῦ, μετά ἀπό πολ­λούς κόπους καί ἀγῶνες ἀγο­ράσθηκε καί ἤδη τέθηκε ὁ θεμέλιος λίθος. Τόν ἑπόμενο μῆνα θά ἀρχί­σουν οἱ ἐργασίες ἀνοι­κοδομήσεως τοῦ Ναοῦ καί σύντομα θά ὁλοκλη­ρω­θεῖ, γιά νά τελε­σθοῦν ἀκολούθως τά ἐγκαίνια καί ὁ λαός τῆς Μουάνζα νά μπο­ρεῖ ἀξιο­πρε­πῶς νά λατρεύει τό Θεό.
Μετά τήν Θεία Λειτουργία ὁ Δήμαρχος Μώλου καί Ἁγίου Κωνστα­ντί­νου κ. Εὐάγγελος Τετριμίδας, παρουσία τοῦ Περιφερειάρχου κ. Κλέαρ­χου Περγαντᾶ, τῶν κ. Βουλευτῶν Κατερίνας Μπατζελῆ, Τόνιας Ἀντω­νίου, Νικολάου Τσώνου καί Χρήστου Σταϊκούρα, τοῦ Γενικοῦ Διευ­θυ­­ντοῦ Ἀστυνομίας Περιφέρειας Στε­ρεᾶς κ. Ἀποστόλου Κασκάνη, τοῦ Διοικητοῦ τῆς Πυ­ρο­σβεστικῆς κ. Νικολάου Λα­θύρη, τῆς Λιμενάρχη Ἁγίου Κωνσταντί­νου κας. Μαρίας Πάλλα καί πλήθους κό­­σμου,  ἀφοῦ καλωσόρισε καί εὐχαρίστησε τούς Ἀρχιερεῖς γιά τήν παρουσία τους, τούς προσέφερε ἀναμνηστικές πλα­κέτες, εἰς ἀναγνώρισιν τοῦ ἔργου πού ἐπι­­­τε­λοῦν καί παρέθεσε γεῦμα πρός ὅλους τούς ἐπισήμους.
Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου οἱ Ἀρχιερεῖς ἐπισκέφθηκαν τήν Ἱερά Μονή Ἀγά­θωνος, ὅπου προσκύνησαν τήν θαυματουργό εἰκόνα τῆς Πα­να­γίας καί τό σκή­­νωμα τοῦ π. Βησσαρίωνος καί δέχθηκαν τήν φιλοξενία τοῦ Ἡγουμένου καί τῆς ἀδελφότητος.
Τήν Κυριακή ὁ ἅγιος Μουάνζα λειτούργησε καί ὁμίλησε στόν Μη­τρο­πο­λι­τι­κό Ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας καί προε­ξῆρ­χε τῆς Δο­ξο­λο­γίας πού τελέσθηκε γιά τήν γενοκτονία τοῦ ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ.
Συγκινητική ἦταν ἡ συμπαράσταση τοῦ λαοῦ καί ἡ διαβεβαίωσή του γιά τήν ἐνίσχυση τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Ἱερω­νύ­μου.
Τό μεσημέρι παρεκάθησε σέ γεῦμα στό Ἐπισκοπεῖο καί ἀνεχώρησε, γιά νά συνεχίσει τήν περιοδεία του καί νά ἐπιστρέψει τήν Τετάρτη στή Μη­­τρό­πολή του.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου