Τρίτη 12 Μαρτίου 2013

Ἑσπερίδα γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἱεραποστολή

 


Ὑπακούοντες στὴν ἐντολὴ τοῦ μόνου βασιλέως καὶ Σωτῆρος Χριστοῦ καὶ ἀνταποκρινόμενοι στὴν καταστατική μας ἀρχὴ πρὸς βίωση, προάσπιση καὶ διάδοση τῆς καθολικῆς Ὀρθοδοξίας ὡς ὀρθοδόξου πίστεως, ζωῆς καὶ πολιτείας, ὀργανώνομε καὶ ἐφέτος ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας Ἑσπερίδα γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἱεραποστολή (ἐξωτερικὴ καὶ ἐσωτερική), τὸ Σάββατο 23 Μαρτίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ., στὴν κεντρική μας αἴθουσα, Ζήνωνος 3, β’ ὄροφος, πλατεία Ὁμονοίας.
Κατ’ αὐτὴν θὰ ἐξεταστοῦν:
α) Ἡ κατάσταση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας σήμερα καὶ ἡ πορεία τῆς Ἱεραποστολῆς,
β) Οἱ δυσκολίες τῆς ἱεραποστολικῆς δράσεως καὶ μάλιστα σὲ χῶρες τοῦ μουσουλμανικοῦ τόξου μὲ τὴν ἀναβίωση τοῦ μουσουλμανικοῦ φανατισμοῦ καὶ τῶν συνεχῶν βανδαλισμῶν καὶ ἄλλων βιαιοτήτων σὲ βάρος τοῦ χριστιανικοῦ πληθυσμοῦ καὶ χριστιανικῶν ναῶν καὶ κατοικιῶν,
γ) Διαφαινόμενες προοπτικὲς καὶ προτάσεις γιὰ ἀποτελεσματικότερη δράση.
Τὶς συζητήσεις συντονίζει ὁ καθηγητὴς θεολόγος Γεώργιος Τσούπρας.
Καλοῦμε, λοιπόν, ὅλους ὅσοι ἀσχολοῦνται μὲ τὴν ἱεραποστολικὴ δράση εἴτε ἐκ μέρους τῶν μητροπολιτικῶν ἐπιτροπῶν εἴτε ἐκ μέρους τῶν ἱεραποστολικῶν ἀδελφοτήτων νὰ συμμετάσχουν στὴν ἑσπερίδα αὐτὴ καὶ νὰ συμβάλουν μὲ τὶς γνώσεις καὶ τὴν πεῖρα των στὴν προώθηση τοῦ κοινοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ σωτηρία ὅλων.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου