Τετάρτη 29 Μαΐου 2013

Ένα σχόλιο για την «ανήμπορη Ορθοδοξία»


Σχόλιο του Σεβ. Μητροπολίτη Ζιμπάμπουε Σεραφείμ Κυκκώτη

Σε μια αξιόλογη ομιλία του σε ημερίδα που διοργάνωσε η Εκκησία Κρήτης, ο γνωστός Μ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Τσέτσης με θέμα « Οικουμενικό Πατριαρχείο – Πατριάρχης Αθηναγόρας – Θεολογικός διάλογος» χρησιμοποίησε ατυχώς τη φράση «ανήμπορη Ορθοδοξία». Η Ομιλία αυτή δημοσιεύεται στο ΑΜΕΝ.gr.
O πατήρ Γεώργιος είναι ένας κορυφαίος και καταξιωμένος Διδάσκαλος στα θέματα που ασχολείται και τον ευχαριστούμε. Να μου επιτρέψει όμως να κάνω ως μικρότερος και νεώτερος μια μικρή παρατήρηση στη φράση του "......το μετέωρο βήμα τής Ορθοδοξίας, η οποία φαίνεται να είναι πλέον ανήμπορη, για να μη πω ανίκανη, να συγκαλέσει μιαν Αγία και Μεγάλη Σύνοδο, για την οποία ομιλεί εδώ και 90 χρόνια, από το 1930, και προετοιμάζει επί μισό αιώνα;". Η φράση αυτή που είναι στο τέλος του κειμένου του νομίζω είναι ατυχής και άδικη. Η Εκκλησία στην Ιστορία της ποτέ δεν υπήρξε ανήμπορη, ούτε όταν ακόμη χρειάσθησαν τέσσερις ολόκληροι αιώνες για να συγκαλέσει την Πρώτη Οικουμενική της Σύνοδο. Επομένως τα 90 χρόνια δεν είναι σοβαρός λόγος για να αποκαλούμε την Ορθοδοξία ανήμπορη, απλώς θα γίνει όταν θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου για να δώσει λύσεις εκεί που πρέπει, δεν χρειάζεται να βιάζουμε τα πράγματα ως άνθρωποι, ας αφήσουμε το Άγιο Πνεύμα να μας οδηγήσει σε όλη την Αλήθειαν. Αν η πρόθεση του αγαπητού μας πολυσέβαστου πατρός Γεωργίου είναι να πιέσει καλοπροαίρετα τα πράγματα για την ταχεία σύγκλησιν της Πανορθοδόξου Συνόδου απολογούμαι. Μπορεί όμως να γίνει αυτό χωρίς να χαρακτηρίζουμε την Ορθοδοξία μας ανήμπορη γιατί χωρίς να το θέλουμε θίγουμε όλους εκείνους, τους παλαιότερους και τους υφιστάμενους Προκαθημένους μας και πρώτον τον εκάστοτε Οικουμενικόν μας Πατριάρχη. Δεν νομίζω ότι για τα τελευταία ενενήντα χρόνια δεν έχουν διακονήσει όλοι αυτοί με αυτοθυσία και πολύ αγάπη την Ορθοδοξία μας.
Άλλωστε όσα δεν έγιναν για ένδεκα ολόκληρους αιώνες στην Ιστορία της Ορθοδοξίας (από την έβδομη Οικουμενική Σύνοδον μέχρι τις αρχές του εικοστού αιώνα) έγιναν τα τελευταία ενενήντα χρόνια με κορυφαία εκκλησιαστικά γεγονότα τις τρεις Πανορθοδόξους της δεκαετίας στην Ρόδο και τις Συνάξεις των Προκαθημένων που εγκαινίασε ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης, ως επίσης και οι Διορθόδοξες Συναντήσεις για τα Θέματα του Αυτοκεφάλου, των Διπτύχων, της Αυτονομίας και της Βιοηθικής.
Για του λόγου το αληθές ότι τα τελευταία ενενήντα χρόνια η Ορθοδοξία ουδέποτε υπήρξε «ανήμπορη» παραθέτω εν περιλήψει τις σημαντικότερες δραστηριότητες της, όπως αυτές καταγράφονται μετά από δεκάχρονη καταγραφή στο βιβλίο μου «Ενότητα και Μαρτυρία της Ορθοδόξου Εκκλησίας στον σύγχρονο κόσμον»
Η παρουσία της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην εποχή μας
Πανορθόδοξο Συνέδριο για το Ημερολόγιο, Κωνσταντινούπολη, 1923
Α. Απόφαση του Πανορθοδόξου Συνεδρίου για το Ημερολόγιο,
Κωνσταντινούπολη, 1923
Β. Λοιπές Αποφάσεις του Πανορθοδόξου Συνεδρίου του 1923
α. Περί χειροτονίας κληρικών,
β. Περί δευτέρου Γάμου,
γ. Περί ηλικίας χειροτονίας κληρικών και άλλων σχετικών διατάξεων
Προκαταρκτική Διορθόδοξη Επιτροπή, Μονή Βατοπεδίου, 1930.
Αποφάσεις της Διορθόδοξης Προκαταρτικής Επιτροπής.
Γενική Ορθόδοξος Προσύνοδος, 1931.
Απόπειρα Συγκλήσεως Πανορθοδόξου Συνεδρίου από Πατριάρχη Ρωσίας.
Πανορθόδοξος Σύνοδος, 1951.
Ομοσπονδία Ορθοδόξων Νέων ο «Σύνδεσμος», 1953
Η Α’ εν Ρόδω Πανορθόδοξος Διάσκεψις, 1961
Α. Η σημασία της Α’ Πανορθοδόξου Διασκέψεως και οι σκοποί της,
Β. Ανακοίνωση Τύπου της Α’ Πανορθοδόξου Διασκέψεως Ρόδου, 1961,
Γ. Κατάλογος των θεμάτων της μελλούσης Προσυνόδου, εγκριθέντος υπό
της Α’ Πανορθοδόξου Διασκέψεως της Ρόδου, 1961.
Ι. Πίστις και Δόγμα,
ΙΙ. Θεία Λατρεία,
ΙΙΙ. Διοίκησις και εκκλησιαστική ευταξία,
IV. Σχέσεις Ορθοδόξων Εκκλησιών προς αλλήλας,
V. Σχέσεις Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπό χριστιανικό κόσμο,
VI. Η Ορθοδοξία εν τω κόσμω,
VII. Θεολογικά Θέματα,
VIII. Κοινωνικά Θέματα,
Η Β΄ εν Ρόδω Πανορθόδοξος Διάσκεψις, 1963.
Α. Σκοπός της Β΄ Πανορθοδόξου Διασκέψεως,
Β. Ανακοίνωση Τύπου Β΄ Πανορθοδόξου Διασκέψεως Ρόδου, 1963.
Η Γ΄ εν Ρόδω Πανορθόδοξος Διάσκεψις, 1964.
Α. Σκοπός της Γ’ Πανορθοδόξου Διασκέψεως,
Β. Αποφάσεις της Γ΄ εν Ρόδω Πανορθοδόξου Διασκέψεως, 1964,
Γ. Κριτική στις εργασίες της Γ΄ Πανορθ. Διασκέψεως Ρόδου.
Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, 1968. Έκδοση εκκλ. Περιοδικών.
Δ΄. Πανορθόδοξος Διάσκεψις της Γενεύης, 1968
Α. Σκοπός της Δ’ Πανορθοδόξου Διασκέψεως,
Β. Απόφαση για την προετοιμασία της Μέλλουσας να συνέλθει Αγίας και
Μεγάλης Συνόδου,
Γ. Θέματα της Α΄ Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως,
Δ. Απόφαση για Διάλογο της Ορθοδόξου Εκκλησίας
μετά της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας,
Ε. Απόφαση για Διάλογο της Ορθοδόξου Εκκλησίας
μετά της Αγγλικανικής Εκκλησίας,
ΣΤ. Απόφαση για Διάλογο της Ορθοδόξου Εκκλησίας
μετά της Παλαιοκαθολικής Εκκλησίας,
Ζ. Απόφαση για Διάλογο της Ορθοδόξου Εκκλησίας
μετά των Μεταχαλκηδονίων Εκκλησιών,
Η. Απόφαση για Διάλογο της Ορθοδόξου Εκκλησίας μετά των Λουθηρανών
Α΄ Διάσκεψη της Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Επιτροπής της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Γενεύη, 1971
Α. Αναπροσαρμογή των περί Νηστείας εκκλησιαστικών διατάξεων συμφώνως ταις απαιτήσεσιν της συγχρόνου εποχής,
Β. Κωλύματα Γάμου,
Γ. Ημερολογιακόν Ζήτημα,
Δ. Η Οικονομία εν τη Ορθοδόξω Εκκλησία.
Τα εγκαίνια του εν Γενεύη Ορθοδόξου Κέντρου του Οικ. Πατριαρχείου.
Η Α΄ Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις, Γενεύη, 1976.
Η Β΄ Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις, Γενεύη, 1982.
Β΄ Διορθόδοξος Προπαρασκευαστική Επιτροπή της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Γενεύη, 1986.
Προταθέντα κείμενα της Β΄ Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Επιτροπής της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθ. Εκκλησίας, Γενεύη, 1986.
Α. Αναπροσαρμογή των περί Νηστείας Εκκλησιαστικών Διατάξεων,
Β. Σχέσεις των Ορθοδόξων Εκκλησιών προς το λοιπό Χριστιανικό κόσμο,
α. Ο Διάλογος μετά των Αγγλικανών,
β. Ο Διάλογος μετά των Παλαιοκαθολικών,
γ. Ο Διάλογος μετά των Αρχαίων Ανατολικών Εκκλησιών,
δ. Ο Διάλογος μετά των Ρωμαιοκαθολικών,
ε. Ο Διάλογος μετά των Λουθηρανών,
στ. Ο Διάλογος μετά των Μεταρρυθμισμένων,
Γ. Ορθοδοξία και Οικουμενική Κίνηση,
Δ. Συμβολή των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών στην επικράτηση των Χριστιανικών ιδεωδών της ειρήνης, της ελευθερίας, της αδελφωσύνης και της αγάπης των λαών και στην άρση των φυλετικών διακρίσεων,
α. Η αξία του ανθρώπινου προσώπου, θεμέλιον διά την ειρήνη,
β. Η αξία της ανθρώπινης ελευθερίας,
γ. Η ειρήνη ως αποτροπή του πυρηνικού πολέμου,
Ε. Αποστολή της Ορθοδοξίας εις το σύγχρονο κόσμο,
α. Ορθοδοξία και φυλετικαί διακρίσεις,
β. Ορθοδοξία, αδελφοσύνη και αλληλεγγύη μεταξύ των λαών,
γ. Η προφητική αποστολή της Ορθοδοξίας – Μαρτυρία αγάπης.
Γ΄ Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψη, Γενεύη, 1986
Α. Κανονισμός Λειτουργίας Προσυνοδικών Πανορθοδόξων Διασκέψεων,
Σύγκληση, Θεματολόγιο, Σύνθεση – Πρόεδρος – Γραμματεύς,
Εργασίαι της Διασκέψεως, Διορθόδοξος Προπαρασκευαστική Επιτροπή,
Αποδοχή κειμένων – Λήψη Αποφάσεων – Χαρακτήρας αυτών,
Β. Η σπουδαιότητα της Νηστείας και η τήρησή της σήμερα,
Γ. Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπό χριστιανικό κόσμο,
α. Ο Διάλογος μετά των Αγγλικανών,
β. Ο Διάλογος μετά των Παλαιοκαθολικών,
γ. Ο Διάλογος μετά των Αρχαίων Ανατολικών Εκκλησιών,
δ. Ο Διάλογος μετά των Ρωμαιοκαθολικών,
ε. Ο Διάλογος μετά των Λουθηρανών,
στ. Ο Διάλογος μετά των Μεταρρυθμισμένων,
Δ. Ορθόδοξος Εκκλησία και Οικουμενική Κίνηση,
Ε. Η Συμβολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην επικράτηση Ειρήνης,Δικαιοσύνης, Ελευθερίας, Αδελφοσύνης και Αγάπης μεταξύ των λαών, και στην άρση των φυλετικών και λοιπών διακρίσεων,
α. Η αξία του ανθρώπινου προσώπου, θεμέλιο διά την ειρήνη,
β. Η αξία της ανθρώπινης ελευθερίας,
ΣΤ. Αποστολή της Ορθοδοξίας στο σύγχρονο κόσμο,
Ζ. Περί ειρήνης και Δικαιοσύνης,
Ζα. Η ειρήνη ως αποτροπή του πολέμου,
Η. Φυλετικαί και λοιπαί διακρίσεις,
Θ. Αδελφοσύνη και αλληλεγγύη μεταξύ των λαών,
Ι. Η προφητική αποστολή της Ορθοδοξίας - Μαρτυρία αγάπης εν διακονία.
Διαδικασία και Ημερήσια Διάταξη της Δ΄ Προσονοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως.
Α΄ Διορθόδοξος Προπαρασκευαστική Επιτροπή της Δ΄ Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως, Γενεύη, 1990.
Δ. Διορθόδοξο Συνέδριο για την προστασία του Περιβάλλοντος,
α. Οι Εκκλησίες και το Οικολογικό πρόβλημα στην Ευρώπη,
β. Οικολογική Εκπαίδευση στο χώρο της Μεσογείου,
Ε. Ορθόδοξη Ιεραποστολή
α. Παρουσία της Ορθόδοξης Ιεραποστολής,
β. Η παγκοσμιότητα της Ορθοδόξου Ιεραποστολής,
γ. Η ανάπτυξη της Ορθοδοξίας στην Αφρική,
δ. Σύντομη αναφορά στη πολιτική κατάσταση στην Αφρική,
ε. Σύγχρονη Ορθόδοξη Ιεραποστολική παρουσία στην Αφρική και ο ρόλος του Εθνάρχη Μακαρίου,
στ. Μαρτυρία και δράση της Ορθοδόξου Ιεραποστολής στην Αφρική,
ζ. Τρόποι στηρίξεως της Ορθοδόξου Ιεραποστολής,
η. Συμπεράσματα και προτάσεις για καλύτερο συντονισμό της Ιεραποστολικής διακονίας,
θ. Ορθόδοξη Ιεραποστολή σε άλλες περιοχές του κόσμου,
ι. Γεννηθήτω το θέλημά σου – Η αποστολή της Ορθοδοξίας σήμερα,
1. Η μαρτυρία στο κόσμο σήμερα,
2. Μαρτυρία μέσα στην εκκοσμικευμένη κοινωνία,
3. Μαρτυρία μέσα στη πλουραλιστική κοινωνία και μεταξύ οπαδών των
άλλων θρησκειών,
ια. Ιεραποστολή και ενότητα,
1. Εκκλησιολογικές προοπτικές,
2. Κοινή Μαρτυρία,
3. Προσηλυτισμός,
4. Η οικουμενική θεώρηση,
ιβ. Η μυστηριακή ζωή και οι κοινωνικές συνέπειες,
1. Μυστηριακή διάσταση της ζωής,
2. Θεία Ευχαριστία και ανακαίνιση της ζωής,
3. Προσευχή και Μετάνοια,
4. Μαρτυρία και Μυστηριακή ζωή,
ιγ. Η επιταγή και η ευθύνη της Ιεραποστολής στην Τοπική Εκκλησία,
1. Αποστολή της Τοπικής Εκκλησίας,
2. Καθολικότητα της Τοπικής Εκκλησίας,
3. Ενθάρρυνση διαφόρων λειτουργημάτων,
4. Άλλες Ιεραποστολικές προκλήσεις,
ιδ. Συστάσεις προς τις Ορθόδοξες Εκκλησίες,
ιε. Συστάσεις προς την Οικουμενική Κοινότητα,
Θ. Θέματα Βιοηθικής και Γενετικής,
α. Βασικές αρχές επί της ηθικής των μεταμοσχεύσεων:
β. Ειδικές αρχές,
γ. Ο ρόλος της Ιατρικής,
δ. Η δυνατότης προσφοράς οργάνων,
ε. Περί εγκεφαλικού θανάτου,
στ. Περί συνειδητής και εικαζομένης συναινέσεως,
ζ. Περί συγγενικής συναινέσεως,
η. Αι επιφυλάξεις της Εκκλησίας,
θ. Κριτική του νέου νόμου περί μεταμοσχεύσεων,
ι. Ποιμαντικαί δυνατότητες της Εκκλησίας,
ια. Προτεινομένη τακτική της Εκκλησίας,
α. Η θέσις της Γυναίκας εν τη Ορθοδόξω Εκκλησία και το θέμα περί χειροτονίας των Γυναικών - Θεολογικαί προσεγγίσεις,
α1. Το μυστήριον της ενσαρκώσεως και η Εκκλησία,
α2. Η Ιερωσύνη του Χριστού,
α3. Η τυπολογία «Αδάμ – Χριστού» και «Εύας – Μαρίας»,
α4. Ο άρρην χαρακτήρ της «μυστηριακής Ιερωσύνης»,
α5. Χριστός και Θεοτόκος εν τη ανακεφαλαιώσει της ανθρωπότητος,
α6. Ειδικαί Αναφοραί,
Η ισότης και η διάκρισις γυναικών και ανδρών,
Πληρεστέρα συμμετοχή των γυναικών εις την ζωήν της Εκκλησίας,
Ο διακονικός βαθμός και οι «κατώτεροι βαθμοί»,
Προκλήσεις του φεμινιστικού κινήματος εις τας μη Ορθοδόξους Εκκλησίας,
ΙΑ. Η κλήσις εις την αγιότητα.
Το θέμα της Φτώχειας
Το θέμα της Ειρήνης
Μήνυμα των Προκαθημένων των Αγιωτάτων Ορθοδόξων Εκκλησιών, Κωνσταντινούπολη, 1992
Η Α΄ Παναφρικανική Συνάντηση των Ορθοδόξων Ιεραποστολικών Κοινοτήτων.
Διορθόδοξη Συνάντηση στη Θεσσαλονίνη.
Μείζων και Υπερτελής Σύνοδος των Ορθοδόξων Προκαθημένων εις την Σόφιαν της Βουλγαρίας.
Αποφάσεις της Ιεράς Μείζονος Συνόδου της Σόφιας.
Διορθόδοξο Συνέδριο Λουξεμβούργου.
Μήνυμα των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών, 1999.
Πανορθόδοξο Επιστημονικό Συμπόσιο στα Ιεροσόλυμα με θέμα: «Η μαρτυρία της Εκκλησίας κατά την τρίτη χιλιετίαν».
Ανακοινωθέν του Πανορθοδόξου Επιστημονικού Συμποσίου «Η μαρτυρία της Εκκλησίας κατά την τρίτην χιλιετίαν».
Μείζων και Υπερτελής Σύνοδος εν τη Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου.
Η σύναξη των Προκαθημένων στο Φανάρι για τις εορταστικές εκδηλώσεις του Ιωβηλαίου έτους 2000.
Και αρκετές άλλες γνωστές πρωτοβουλίες του Οικουμενικού μας Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, σε σενεργασία με τους Προκαθημένους των Τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών, όπως στο χώρο του Περιβάλλοντος, των Θεολογικών Διαλόγων, των Διορθοδόξων Συναντήσεων και των Διαθρησκειακών Διαλόγων και Θεμάτων Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που ανέβασαν την Ορθοδοξία λίγο υψηλότερα απ’ εκεί που βρισκόταν στους σκοτεινούς αιώνες της Τουρκοκρατίας και της σκλαβειάς και της πτώσης μας στην αθεϊα του Κομμουνισμού.
Συμπέρασμα: H Oρθοδοξία είναι η ζωντανή παρουσία της Εκκλησία μας που διασώζει εν Αγίω Πνεύματι την Σωτηριολογική Αποστολή της. Κατά συνέπεια χαρακτηρισμοί περί της Ορθοδοξίας «ως ανήμπορης και ανίκανης» σχετίζονται μάλλον με άτομα που βρίσκονται ή βιώνουν ανήμπορες και ανίκανες καταστάσεις και τις προβάλλουν και σε ό,τι δεν μπορούν να κατανοήσουν στο χώρον της Ορθοδοξίας. Ο πατήρ Γεώργιος από σεβασμό στο πρόσωπον του εξαιρείται. Το ίδιον και ο άγιος Πειραιώς και ο Ορθόδοξος Τύπος κι όλοι εκείνοι που καθημερινά με διάφορους τρόπους πετροβολούν από δήθεν ένθεον ζήλον τους Προκαθημένους μας ό,τι προδίδουν την Ορθοδοξία μας (δημόσιες αντιπαραθέσεις Μεσσηνίας – Κυθήρων, Καλαβρύτων κτλ).

Πάντως η συνεχής ενίσχυση της Διορθόδοξης Ενότητας και Δράσης είναι κάτι που το θέλουμε όλοι μας κι ο Παναγιώτατος Οικουμενικός μας Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος και οι Μακαριώτατοι Προκαθημένοι μας προσπαθούν προς αυτή την κατεύθυνση να κάνουν το καλύτερο. Ο Θεός να μας προστατεύει όλους μας να επιτελούμε το άγιο Θέλημα του Θεού (Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς.......γεννηθήτω το θέλημα Σου...). Αμήν.

http://www.amen.gr/article14062

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου