Σάββατο 18 Μαΐου 2013

Χαρμολύπη στο Point-Noire του Κονγκό, έδρα της Ιεράς Επισκοπής Μπραζαβίλ και Γκαμπόν...

 
Στο κέντρο της συμπρωτεύουσας της Δημοκρατίας του Κονγκό, Point-Noire, όπου και η έδρα της Ιεράς Επισκοπής, ανεγείρεται ο περικαλλής Καθεδρικός Ναός του Αγίου Δημητρίου, προκειμένου να θεραπεύσει τις λειτουργικές ανάγκες των πολυπληθών ορθο...δόξων, αλλά και να καταστή ο τηλαυγής πνευματικός φάρος καταθέσεως της Ορθοδόξου μαρτυρίας στην χώρα αυτή του ισημερινού, όπου το Ισλάμ, οι χριστιανικές ομολογίες, οι σέκτες και ο ανιμισμός συναντώνται.


www.orthodox-congo.com/index/home-gr/


Δυστυχώς η οικονομική κρίση ανέστειλε την αποπεράτωσή του...Η τοπική Εκκλησία προσεύχεται για την εμφάνιση εκείνων των αδελφών που θα συνδράμουν, στο μέτρο των δυνατοτήτων τους, την ολοκλήρωσή του, ώστε να καταστή λιμένας φωτισμού και σωτηρίας των αγαθών γηγενών ψυχών που αναζητούν την Αιώνια Αλήθεια και την Ζωή, απαλλαγμένοι από τον κίβδηλο και ζοφερό κόσμο των πνευμάτων και της προγονολατρείας που κυριαρχεί στην αφρικανική θρησκευτική αντίληψη.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου