Σάββατο 3 Αυγούστου 2013

Kimamba, St. George's Greek Orthodox Church

Μικρογραφία 1:32  

This church was built by Damon Sapountzoglou circa 1951/52.
This is the Epiphany service 06th January 2013.

Μικρογραφία 1:01  
 
 
Μικρογραφία 3:18  
 
 
Μικρογραφία 2:11


Μικρογραφία 1:28  
 
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου