Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2015

Ιερατική Σύναξη στην Ι.Μητρόπολη Κεντρώας Αφρικής και 136 βαπτίσεις ιθαγενών


Romfea.gr
   
kentroas-10

Ἀπὸ 17ην ἕως 29ην Αυγούστου πραγματοποίηθηκε ἡ Ἱερατικὴ Σύναξις τῶν ἱερέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεντρώας Ἀφρικῆς.
Ἡ σύναξις ἔγινε εἰς τὶς ἐγκαταστάσεις τοῦ ἱεραποστολικοῦ Κέντρου εἰς τὴν Κανάγκα τῆς Λαϊκῆς Δημοκρατίας τοῦ Κογκό.
Ἔγιναν εἰσηγήσεις θεμάτων, ἐξετάσθη ἡ μέχρι τώρα πορεία τῆς ἱεραποστολικῆς προσπαθείας καὶ τῆς διαποιμάνσεως τοῦ λαοῦ.
Ἡ Ἱερὰ Σύναξις ἔδωσε βαρύτητα εἰς τὰ προβλήματα καὶ τὶς δυσκολίες ποὺ ἀντιμετωπίζουν οἱ ἱερεῖς καὶ ἡ ἱεραποστολὴ εἰς τὸ ἔργο τοῦ εὐαγγελισμοῦ τοῦ Κογκὸ. Προτάθησαν λύσεις.
Οἱ παλαιότεροι τῶν ἱερέων ἀνέφεραν τὶς ἐμπειρεῖες των καὶ ἔδωσαν κατάλληλες συμβουλές εἰς τοὺς νεωτέρους.
Ἐτονίσθη ἡ συμβολὴ τῶν πρώτων ἱεραποστόλων,ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Παπασαραντοπούλου, ἀρχιμ Χαρίτωνος Πνευματικάκη, ἀρχιμ Ἀθανασίου Ἀνθίδη, ἀρχιμ. Κοσμᾶ Γρηγοριάτη καὶ τοῦ τότε ἀρχιμ. Ἀμφιλοχίου Τσούκου καὶ νῦν Μητροπολίτου Νέας Ζηλανδίας καὶ ἐτελέσθη ἐπιμνημόσυνον δέησις εἰς τοὺς τάφους τῶν πρώτων ἱεραποστόλων.

kentroas-18

Τῆς Ἱερᾶς Συνάξεως ἡγοῦντο οἱ Μητροπολίται Κεντρώας Ἀφρικῆς Νικηφόρος καὶ Πενταπόλεως Ἰγνάτιος, οἱ ὁποῖοι ἔκαναν κατάλληλες εἰσηγήσεις καὶ παρεμβάσεις.
Κατὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν τὴν Κυριακὴ, 23 -8-2015, ἑορτὴ τῆς ἀποδόσεως τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἐχειροθετήθησαν ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Κεντρώας Ἀφρικῆς Νικηφόρον, Οἰκονόμος ὁ διευθυντὴς τοῦ Γυμνασίου-Λυκείου τοῦ σχολείου «Φῶς Ἐθνῶν» πρεσβύτερος Καλλίνικος Κakanda, καὶ Σταυροφόρος ὁ πρεσβύτερος Στέφανος Muntu, εἰς ἐπιβράβευσιν τῆς ἱεραποστολικῆς διακονίας των.

kentroas-33

Κατὰ τὴν 29ην Αὐγούστου, μετὰ τὴν θείαν Λειτουργίαν ἐγινὰν 136 βαπτίσεις ἰθαγενῶν.
Ὁ Μητροπολίτης Κεντρώας Ἀφρικῆς διεβίβασε εἰς τὴν Ἱερὰν Σύναξιν τὶς εὐχὲς τοῦ Μακαριωτάτου Πάπα καὶ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης Ἀφρικῆς κ. Θεοδώρου Β΄.

Περισσότερα...  http://romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-alexandreias/2787-ieratiki-sunaji-stin-im-kentroas-afrikis-foto

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου